قیمت لاستیک خودرو

10 / 10
از 1 کاربر

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

  مدل لاستیکجزئیات سایز              کارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     اورنت ساخت چین 185.70.14 60.000      
     جینیو ساخت چین 185.70.14 60.000      
     آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 50.000      
     آچیلس سایز فابریک 185.65.14 70.000      
     آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 70.000      
     اینفینتی ساخت چین 185.65.14 60.000      
      برجستون ساخت تایلند 185.65.14 80.000      
      برجستون ساخت تایلند 205.60.14 80.000      
     دلیوم ساخت اندونزی 185.65.14 80.000      
     دلیوم ساخت اندونزی 205.60.14 80.000      
     زیتکس --- 205.60.14 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000      
     فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000      
     فالکن --- 205.60.14 80.000      
     فدرال --- 205.60.14 80.000      
     کومهو ساخت چین 185.65.14 60.000      
     کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000      
     کومهو ساخت کره 185.65.14 80.000      
     کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000      
     نکسن --- 185.65.14 60.000      
     نکسن ساخت چین 205.60.14 70.000      
     نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000      
     میشلن ساخت انگلستان 185.65.14 90000      
     میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000      
     هانکوک ساخت اندونزی 185.65.14 70.000      
     هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000      
     هانکوک یخ شکن 185.65.14 70.000      
     هانکوک --- 205.60.14 90.000      
     رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000      
     رودستون ساخت کره 195.65.14 80.000      
     رودستون ساخت کره 215.60.14 80.000      
      رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000      
      رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000      
      رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000      
     بارز --- 185.65.14 70.000      
     بارز --- 205.60.14 70.000      
     کویر تایر سایز فابریک 185.65.14 60.000      
     کویر تایر --- 205.60.14 60.000      
     ایران تایر --- 185.65.14 60.000      
     یزد تایر --- 185.65.14 60.000      
     یزد تایر --- 205.60.14 60.000      
     گود یر --- 185.65.14 60.000      
     دنا سایز فابریک 185.65.14 70000      
     دنا سایز پهن 205.55.14 70.000      
     گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000      
     لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000      
     لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000      
     دنلوپ ساخت تایلند 185.65.14 70.000      
     دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000      
     دنلوپ ساخت اندونزی 205.60.14 60.000      
     دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000      
     سومیتومو سایز فابریک 185.65.14 70.000      
     سومیتومو --- 195.60.14 70.000      
     سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000      
     یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000      
     مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000      
     مارشال سایز پهن 205.60.14 70.000      
     سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000      
     مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000      
     پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000      
     لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000      
 

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000      
     هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000      
     لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000      
     لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000      
     لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000      
     بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000      
     رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000      
     رودستون N5000 195.65.15 70.000      
     رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000      
     کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000      
     ابولو ساخت هند 205.60.15 70.000      
     بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000      
     بارز سایز پهن 205.60.15 70.000      
     یزد تایر --- 185.65.15 60.000      
     یزد تایر --- 205.60.15 60.000      
     کومهو ساخت چین 185.65.15 70.000      
     کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000      
     کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000      
     کومهو ساخت ویتنام 205.60.15 80.000      
     کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000      
     کویر تایر --- 185.65.15 60.000      
     کویر تایر --- 205.60.15 60.000      
     نکسن ساخت کره 185.65.15 60.000      
     نکسن --- 195.60.15 70.000      
     نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000      
     فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000      
     فالکن --- 195.60.15 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000      
     فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000      
     دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000      
     دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000      
     سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000      
     سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000      
     مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000      
     مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000      
     لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000      
     لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان 205.60.15 70.000      
     میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000      
     گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000      
     سومیتومو --- 195.60.15 60.000      
     سومیتومو --- 205.60.15 60.000      
 

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000      
     گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000      
     گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000      
     دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000      
     دنا سایز پهن 175.60.13 60.000      
     بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000      
     بارز سایز پهن 175.60.13 60.000      
     کویر تایر --- 165.65.13 60.000      
     کویر تایر --- 175.60.13 60.000      
     یزد تایر --- 165.65.13 60.000      
     یزد تایر --- 175.60.13 60.000      
     آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000      
     آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000      
     جی تی ساخت اندونزی 165.65.13 60.000      
     جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000      
     اورنت   165.65.13 50.000      
     اورنت --- 175.60.13 50.000      
     رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000      
     رودستون --- 175.60.13 60.000      
     رودستون ساخت کره 185.60.13 70.000      
     فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000      
     فالکن ساخت تایلند 175.60.13 70.000      
     فالکن ساخت ژاپن 185.60.13 70.000      
     کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000      
     کومهو ساخت ویتنام 165.65.13 70.000      
     کومهو ساخت چین 165.65.13 70.000      
     کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000      
     کومهو ساخت کره 175.60.13 70.000      
     کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000      
     کومهو . کره --- 185.60.13 80.000      
     گود یر --- 165.65.13 60.000      
     لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000      
     لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000      
     سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000      
     نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000      
     نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000      
     هانکوک --- 165.65.13 60.000      
     هانکوک --- 175.60.13 60.000      
     مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000      
     مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000      
     سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000      
     سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000      
     پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000      
     پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000      
     مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000      
     لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000      
     دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000      
     دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000      
 

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     مارشال دور سفید 175.70.13 60.000 ---    
     بارز سایز فابریک 165.80.13 50.000      
     بارز --- 175.70.13 50.000      
     کویر سایز فابریک 165.80.13 50.000      
     کویر --- 175.70.13 60.000      
     یزد تایر --- 165.80.13 50.000      
     یزد تایر --- 175.70.13 60.000      
     اسبکتورا ساخت اندونزی 165.80.13 60.000      
     ایران تایر --- 165.80.13 60.000      
     دلیوم ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 ---    
     رودستون دور سفید 165.80.13 60.000 ---    
     کورسا ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 ---    
     کومهو --- 185.70.13 70.000 ---    
     گلدستون --- 165.80.13 50.000 ---    
     نکسن دور سفید . چین 165.80.13 60.000      
     نکسن ساخت کره 175.70.13 70.000      
     جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000      
     دنلوپ ساخت اندونزی 165.80.13 70.000      
     دنلوپ --- 175.70.13 70.000      
     سایلون ساخت چین 165.65.13 60.000      
     سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن 165.80.13 70.000      
     سومیتومو --- 175.70.13 60.000      
 

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     یزد تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000      
     کویر تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000      
     بارز سایز فابریک 175.70.13 70.000      
     آچیلس ساخت اندونزی 175.70.13 70.000      
     اورنت --- 185.70.13 70.000 ---    
     رودستون --- 185.70.13 70.000 ---    
     رودستون . کره --- 175.70.13 70.000 ---    
     زیتکس ساخت چین 185.70.13 60.000      
     مکسیس ساخت اندونزی 185.70.13 60.000      
     جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000      
     هانکوک ساخت کره 175.70.13 60.000      
     دنلوپ ساخت ژاپن 175.70.13 90.000      
     دنلوپ ساخت اندونزی 175.70.13 90.000      
     دنلوپ ساخت اندونزی 185.70.13 60.000      

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     دنلوپ ساخت ژاپن 205.55.16 80.000      
     رودستون ساخت کره 205.50.16 80.000      
     رودستون ساخت کره 205.55.16 80.000      
     رودستون فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000      
     رودستون ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000      
     رودستون ساخت کره 215.60.16 80.000      
     رودستون --- 215.55.16 80.000      
     رودستون ساخت کره 215.55.17 80.000      
     رودستون ساخت کره 215.65.16 80.000      
     رودستون ساخت کره 225.70.16 90.000      
     رودستون ساخت کره 225.45.18 80.000      
     رودستون ساخت کره 225.50.17 80.000      
     رودستون فابریک جنسیس 235.50.18 90.000      
     رودستون ساخت کره 235.60.18 70.000      
     رودستون ساخت کره 235.55.18 70.000      
     رودستون --- 235.55.17 80.000      
     رودستون ساخت کره 245.70.16 80.000      
     رودستون ساخت کره 245.60.18 80.000      
     رودستون ساخت کره 255.55.18 90.000      
     رودستون ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000      
     رودستون ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000      
     فالکن ساخت ژاپن 205.50.16 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000      
     فالکن ساخت ژاپن 205.65.16 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 215.45.17 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 215.55.16 90.000      
     فالکن ساخت ژاپن 215.60.16 80.000      
     فالکن . تایلند سایز کمری و سوناتا 215.60.16        
     فالکن ساخت ژاپن 215.50.17 90.000      
     فالکن ساخت ژاپن 225.45.17 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 225.40.18 80.000      
     فالکن ژاپن ساخت ژاپن 225.45.18 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 225.50.17 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 235.55.17 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 235.55.18 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 245.40.17 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 245.40.18 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 245.45.17 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 245.45.18 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 255.40.18 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 255.45.18 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 265.35.18 80.000      
     فالکن ساخت ژاپن 275.40.18 80.000      
     کومهو سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000      
     کومهو ساخت کره 215.45.17 70.000      
     کومهو سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000      
     کومهو ساخت کره 215.55.17 80.000      
     کومهو ساخت کره 215.50.17 70.000      
     کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000      
     کومهو ساخت کره 215.65.16 80.000      
     کومهو ساخت کره 225.45.18 80.000      
     کومهو ساخت کره 235.55.17 80.000      
     میشلن ساخت آلمان 205.55.16 100000      
     میشلن ساخت آلمان 215.60.16 90.000      
     میشلن ساخت آلمان 235.55.17 80.000 ---    
     نکسن ساخت کره 205.50.16 80.000      
     نکسن . کره --- 205.55.16 80.000      
     نکسن --- 215.45.17 80.000      
     نکسن . کره سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000      
     نکسن . کره --- 215.55.16 80.000      
     نکسن ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000      
     نکسن ساخت کره 215.65.16 70.000      
     نکسن ساخت کره 225.70.16 90.000      
     نکسن ساخت تایوان 225.65.17 70.000      
     نکسن ساخت کره 225.45.18 90.000      
     نکسن ساخت کره 225.70.16 80.000      
     نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000      
     نکسن . کره سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000      
     نکسن ساخت کره 235.70.16 80.000      
     نکسن ساخت کره 235.60.18 70.000      
     نکسن . کره سایز فابریک آزرا 235.55.17 80.000      
     نکسن ساخت کره 265.60.18 80.000      
     نیتون . اندونزی --- 215.55.16 80.000 ---    
     هانکوک ساخت کره 205.50.16 80.000      
     هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000      
     هانکوک سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000      
     هانکوک ساخت کره 215.55.17 90000      
     هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000      
     هانکوک . کره سایز لاستیک سوناتا جدید 225.45.18 90.000 ---    
     هانکوک سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000      
     هانکوک ساخت کره 235.55.18 90.000      
     هانکوک ساخت کره 235.60.18 90.000      
     هانکوک ساخت کره 235.55.19 80.000      
     هانکوک ساخت کره 245.45.18 80.000      
     هانکوک ساخت کره 245.60.18 90.000      
     یوکوهاما . ژاپن --- 205.55.16 80.000      
     یوکوهاما . ژاپن --- 215.60.16 80.000      
     مارشال . کره --- 225.50.17 80.000 ---    
     مارشال . کره --- 205.55.16 80.000 ---    
     لوسینی ساخت تایوان 205.50.16 80.000      
     لوسینی سایز فابریک 205.55.16 90.000      
     لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000      
     لوسینی سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000      
     لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000      
     جینیو ساخت چین 235.55.17 80.000      
     هدوی ساخت چین 225.45.18 60.000      
     مونتانا ساخت اندونزی 215.45.17 70.000      
     گودیر ساخت آلمان 235.70.16 80.000      

خودروهای SUV & MINI SUV

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 80.000      
     نکسن MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000      
     نکسن سایز فابریک ویتارا 225.65.17 80.000      
     نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000      
     نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000      
     نکسن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000      
     نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000      
     نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000      
     فالکن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000      
     هانکوک سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000      
     هانکوک سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000      
     کومهو MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000      
     رودستون MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000      
     رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000      
     رودستون سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000      
     رودستون سایز کیا اسپورتیج 235.55.18 80.000      
     رودستون سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000      
     رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000      
     رودستون سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000      
     گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا 235.70.16 90.000      

رینگ

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 --- 170,000    
     رینگ فابریک 207 فابریک 207 15 --- 1,700,000    
     خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی 15 --- 175,000    
     خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی 15 --- 170,000    
     خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 --- 175,000    
     خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی 15 --- 175,000    
     خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 --- 210,000    
     رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی --- --- 190,000    
     رینگ پراید آلومینیومی 13 --- 125,000    
     رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی 14 --- 145,000    
     تندر 90 فولادی 15 --- 80,000    
     رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی 13 --- 38,000    
     رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی 14 --- 43,000    
     رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی 15 --- 49,000    

تیوپ

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     تیوپ --- 14 --- 20,000    
     تیوپ --- 15 --- 20,000    
     تیوپ --- 13 --- 16,000    

زنجیر چرخ

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     زنجیر چرخ --- 14 --- 65,000    
     زنجیر چرخ --- 15 --- 70,000    
     زنجیر چرخ --- 13 --- 55,000    

قالپاق

  مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )  
     قالپاق رانا --- 14 --- 6,500    
     قالپاق تیبا --- 13 --- 6,000    
     قالپاق پژو 405 --- 14 --- 6,000    
     قالپاق سمند --- 15 --- 5,500    
     قالپاق سمند طرح جدید 15 --- 6,500    
     قالپاق مزدا سواری 323 --- 14 --- 6,000    
     قالپاق مزدا وانت --- 14 --- 6,000    
     قالپاق L90 فابریک 15 --- 6,500    
     قالپاق L90 طرح جدید 15 --- 6,000    
     قالپاق زانتیا فابریک 15 --- 8,000    
     قالپاق پژو 206 --- 14 --- 5,500    
     قالپاق پژو 206 طرح جدید 14 --- 6,500

 

توجه: قیمت های فوق حدود قیمت لاستیک های موجود در بازار جهت اطلاع رسانی می باشد. این سایت مسئولیتی در قبال قیمت ها ندارد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :